Prehľad slovenského zdravotníckeho systému

Slovensko prijalo opatrenia na poskytnutie adekvátnej pomoci ľudom utekajúcim z Ukrajiny pred vojnou. Na tejto stránke nájdete stručný prehľad fungovania slovenského zdravotníckeho systému a informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Zdravotná starostlivosť poskytovaná cudzincom na území Slovenska:

Osoby, ktoré Slovenskom len prechádzajú do inej cieľovej krajiny (tzn. osoby, ktoré nepožiadali o azyl alebo dočasné útočisko) majú nárok na akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorú zabezpečujú zmluvní partneri Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Osoby, ktoré požiadali o azyl alebo dočasné útočisko majú nárok na neodkladnú a potrebnú indikovanú zdravotnú starostlivosť. Za potrebnú zdravotnú starostlivosť sa považuje: a) Zdravotná starostlivosť, ktorú vyžaduje zdravotný stav pacienta b) Zdravotná starostlivosť, ktorú odporučí lekár vyšetrením c) Konzultácia u praktického lekára d) Preventívna zdravotná starostlivosť, vrátane očkovania e) Ošetrenie pohotovostnej a záchrannej zdravotnej služby Osoby, ktorým bol udelený azyl alebo doplnková ochrana majú nárok na plný rozsah zdravotnej starostlivosti. V prípade ohrozenia života je zdravotná starostlivosť poskytnutá bezodkladne každému na území Slovenskej republiky. V takýchto prípadoch volajte bezplatné čísla: • Záchranná zdravotná služba: 155Jednotné európske číslo tiesňového volania: 112 (na Slovensku komunikujú operátori po slovensky, anglicky, maďarsky, nemecky, rusky a poľsky) V nemocniciach funguje nonstop urgentný/centrálny príjem, kde sa nachádza chirurgická, traumatologická a interná ambulancia. Poradie pacientov sa určuje podľa závažnosti prípadu. Pri život neohrozujúcich stavoch môžete využiť Ambulantnú pohotovostnú službu (Lekársku službu prvej pomoci), ktorá funguje v pracovné dni od 16:00 do 22:00 a počas víkendov alebo sviatkov od 7:00 do 22:00. Rozpis služieb ambulantnej pohotovosti nájdete [tu] (https://www.e-vuc.sk/e-vuc/pre-poskytovatelov…). Vyšetrenie u špecialistu môžete absolvovať len s odporúčaním od praktického (všeobecného) lekára. Okrem štátnych poskytovateľov vám neodkladnú zdravotnú pomoc poskytnú aj súkromní poskytovatelia, ako napríklad nemocnice ProCare (Svet Zdravia). Mapa Ďalšie dôležité telefónne čísla: • Linka zdravia pre Ukrajinu: +421 221 025 075 • Infolinka Všeobecnej zdravotnej poisťovne: 0850 003 003 • Infolinky pre ukrajinsky hovoriace osoby: +421 513 816 111/+421 259 765 111 Potrebné informácie a ďalšie užitočné odkazy nájdete na stránke [Ministerstva Zdravotníctva Slovenskej Republiky] (https://ua.gov.sk).

K dispozícii každý pracovný deň od 9:00 do 17:00.

Volať