Orientácia v slovenskom zdravotnom systéme

  • Všetci utečenci majú nárok na akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, utečenci s dočasným útočiskom a žiadatelia o azyl majú nárok na potrebnú starostlivosť (napr. konzultácie u všeobecného lekára, očkovanie, časť starostlivosti pri chronických chorobách, ...), utečenci s azylom, doplnkovou ochranou, alebo zamestnaní a poistení majú nárok na plný rozsah zdravotnej starostlivosti.
  • S urgentným zdravotným problémom - volajte priamo 155 - Záchranná zdravotná služba (sanitka) alebo 112 - Jednotné európske číslo tiesňového volania.
  • V nemocniciach funguje nonstop urgentný / centrálny príjem, kde sa nachádza chirurgická, traumatologická a interná ambulancia. Poradie pacientov sa určuje podľa závažnosti prípadu.
  • Pri život neohrozujúcich stavoch môžete využiť Ambulantnú pohotovostnú službu (APS / LSPP), ktorá funguje v pracovných dňoch od 16.00 – 22.00 h a počas víkendu alebo sviatku od 07.00 – 22.00 h. Rozpis služieb
  • Ku špecialistovi sa dostate iba prostredníctvom odporúčania obvodného praktického (všeobecného) lekára.
  • Okrem štátnych poskytovateľov vám neodkladnú zdravotnú pomoc poskytnú aj súkromní poskytovatelia, ako napríklad nemocnice ProCare (Svet Zdravia). Mapa

K dispozícii 7:00-19:00

Volať