Kompletný krvný obraz

Vyšetrenie krvného obrazu je odporúčané ako základné vyšetrenie pri preventívnych prehliadkach a predoperačných vyšetreniach, je potrebné pri vstupnej lekárskej prehliadke pred nástupom do práce.

Typ testu: Odber krvi na odbernom mieste lab.online po celom Slovensku.

Vyšetrované parametre: Erytrocyty, objem erytrocytov, hemoglobín, leukocyty + diferenciál (percentuálne zastúpenie neutrofilov, eosinofilov, bazofilov, monocytov a lymfocytov), trombocyty.


K dispozícii 7:00-19:00

Volať