MUDr. Kristína Visolajská

MUDr. Kristína Visolajská

Pediatrička

O mne

Vyštudovala som Lekársku fakultu v Bratislave, mám atestáciu z odboru psychiatria. Pracovala som 9 rokov v lôžkových a ambulantných psychiatrických zariadeniach v ČR. V priebehu svojej psychiatrickej praxe som začala využívať poznatky z NLP (neuro-lingvistického programovania) na svojich pacientoch/klientoch. Keďže práca s nimi pomocou princípov a techník NLP prinášala pozoruhodné výsledky, začala som sa v r. 2013 venovať individuálnym terapiám za pomoci techník NLP a trénovaniu NLP naplno. Som certifikovanou NLP trénerkou a koučkou, mám certifikát Transpersonal Life Balance Coach. Ide o koučingový smer založený na báze neuro-lingvistického programovania, ktorý využíva holistický prístup. Som zakladateľkou NLP centrum na Slovensku. Vediem kurzy NLP Practitioner a NLP Master Practitioner.
Pri práci okrem princípov a techník NLP využívam IEMT - Integral Eye Movement Therapy, som členom The Association For IEMT Practitioners.
Venujem sa hlavne práci s jednotlivcami v rámci rôznych životných oblastí – práca, vzťahy, zdravie, osobný rozvoj.

Tieto služby vám prináša

Diagnose.me Copyright © Diagnose.me 2023. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov
Podmienky používania
Verejný prísľub pre klientov NN
Nastavenia cookies

  • NN Životná poisťovňa, a.s.
  • NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
  • www.nn.sk