MUDr. Daniel Alexander

MUDr. Daniel Alexander

Gynekológ

O mne

Mám 20 rokov skúseností v oblasti gynekológie a pôrodníctva, no hlavne sa zaoberám vyšetrovaním príčin a liečbou neplodnosti. Momentálne pôsobím v centre reprodukčnej medicíny v Prahe, ktoré poskytuje celé spektrum metód asistovanej reprodukcie (vrátane možností konzultácie urológa/andrológa, genetika, psychológa). Vzhľadom na popularitu Prahy mám mnohoročné skúsenosti s "Cross Country Treatment", teda s komunikáciou, plánovaním a s liečbou pacientov zo zahraničia, blízkeho i vzdialeného.

Tieto služby vám prináša

Diagnose.me Copyright © Diagnose.me 2023. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov
Podmienky používania
Verejný prísľub pre klientov NN
Nastavenia cookies

  • NN Životná poisťovňa, a.s.
  • NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
  • www.nn.sk