Zuzana Kocúrková

Zuzana Kocúrková

Životná koučka

Špecializujem sa na prácu so zmenou v pracovných a v životných kontextoch a na zvládanie náročných situácií. Realizujem facilitované workshopy a focus skupiny zamerané na zisťovanie postojov, kľúčových tém skupín, tímov a ich ovplyvňovanie. Okrem toho sa zamerievam na šikanu a kyberšikanu. Vo svojej práci staviam na rešpektujúcom prístupe k druhému, na posilňovaní vlastných schopnosti človeka a jeho sebapodporu.  Som medzinárodne certifikovaný ICF Solution-focused coach, Master NLP, Systemický kouč, ako aj certifikovaný lektor MŠ.

Expertíza:
pracovná a manažérska psychológia, individuálny koučing (osobnostný, kariérny, vzťahový rozvoj), tímový a skupinový koučing, osobná a emocionálna pohoda, mentoring, facilitácia, realizácia Assessment a Development centre,

Dĺžka praxe:
26 rokov

O mne

Výcviky:
- Transakčná analýza
- Individuálny koučing - Brief Coaching, Systemický koučing
- Motivačné rozhovory pre nachádzanie a rozvíjanie vnútornej motivácie k zmene
- Tímové a skupinové koučovanie zamerané na riešenie (Solution-focused Team and Group Coaching)
- Integratívna práca s motiváciou a so zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch
- Práca s emóciami. Focusing – telesne zakotvené prežívanie
- Master NLP
- Multidisciplinarita tímov a multidisciplinarita v dialógu a Positive approaches for change, Collaboration – Communication – Co creation

Tieto služby vám prináša

Diagnose.me Copyright © Diagnose.me 2023. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov
Podmienky používania
Verejný prísľub pre klientov NN
Nastavenia cookies

  • NN Životná poisťovňa, a.s.
  • NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
  • www.nn.sk