Zora Grohoľová

Zora Grohoľová

Životná koučka

Koučka s medzinárodnou certifikáciou, ktorá sa sústredí na oblasť komunikácie, motivácie a riadenia tímov. Spolupracuje s desiatkami klientov a pracovnými tímami z oblasti biznisu, politiky a kultúry, s vrcholovým i so stredným manažmentom a s majiteľmi firiem. Pracuje v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.

Expertíza:
Tímový koučing, kariérový koučing, biznis koučing, top manažement koučing, vzťahový koučing

Dĺžka praxe:
9 rokov

O mne

Koučovaniu sa intenzívne venujem od roku 2011. Používam metódu Brain Based Coaching, ktorá je založená na najnovších vedeckých poznatkoch o fungovaní ľudského mozgu a využívaní týchto poznatkov pre lepšiu komunikáciu, osobnú motiváciu a riadenie tímov. Moja prax zahŕňa viac ako 700 hodín individuálneho a tímového koučovania. Kvalifikáciu si udržiavam a prehlbujem najmä prostredníctvom tréningov spoločnosti Neuro Leadership Group, ktoré spájajú metódu Brain Based Coaching s koučovaním zameraným na dosahovanie merateľných výsledkov Results Coaching. Klienti často oceňujú schopnosť vytvoriť motiváciu a dosiahnuť výrazný posun aj v oblastiach, v ktorých sa im to dlhodobo nedarilo. V oblasti tímov s úspechom zavádzam komunikačné nástroje, ktoré zlepšujú spoluprácu a vzťahy na pracovisku, a tým aj celkovú kvalitu pracovného prostredia.

Vyštudovala som žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pracovala som ako rozhlasová redaktorka, hovorkyňa, tlmočníčka a prekladateľka a členka organizačného tímu medzinárodného hudobného festivalu. Dlhoročne pracujem ako dobrovoľníčka v organizačnom výbore medzinárodného charitatívneho podujatia diplomatickej a medzinárodnej komunity. Spolupracujem so Slovenským rozhlasom, s TV Markíza a ďalšími slovenskými médiami, kde pravidelne hovorím o vzťahoch, komunikácii, motivácii a riešení konfliktov. Venujem sa aj mediácii, som mediátorkou registrovanou pri Ministerstve spravodlivosti SR a zriaďovateľkou Bratislavského mediačného centra.

Tieto služby vám prináša

Diagnose.me
© 2024 Diagnose.me
Všetky práva vyhradené.


Zásady ochrany osobných údajov
Podmienky používania
Verejný prísľub pre klientov NN
Nastavenia cookies