Soňa Devečka Gorušová

Soňa Devečka Gorušová

Psychologička

Soňa Devečka Gorušová je skúsenou psychologičkou, ktorá sa venuje najmä klinickej psychológii, detskej psychológii a oblasti vzdelávania a výchovy. Má bohaté skúsenosti v oblasti sebarozvoja, krízovej intervencie a poskytuje poradenstvo pre rodiny v kríze.

Expertíza:
klinická psychológia, úzkosti a fóbie, depresia, psychóza, demencia, problémy súvisiace s materstvom, poradenstvo pre dospelých, psychosomatické ťažkosti, psychodiagnostika, poradenstvo v oblasti výchovy a rizikového správania u mladistvých

Dĺžka praxe:
10 rokov

O mne

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Masarykovej Univerzite v Brne. Popritom som sa zameriavala na silné stránky osobnosti v rámci štúdia Pozitívnej psychológie a jeho využitia v organizáciách, ako aj písaniu článkov pre magazín Psychologie DNES a organizovaniu konferencií. Počas štúdia som mala možnosť zúčastniť sa dvojročného certifikovaného Kurzu krízovej intervencie. Nadobudla som prax aj v smútkovej práci na detskom onkologickom oddelení ako dobrovoľník a tiež diagnostike v Domove dôchodcov. Praxovala som aj v oblasti Psychológie práce pre OS SR a na polícii. Neskôr som sa zamestnala ako psychologička v Poradni pre rodiny v kríze, ktoré zažívali násilie a pracovala som s týranými ženami a traumatizovanými deťmi. Prácu s mladistvými som zažila ako psychologička na strednej škole. Počas profesie sa neustále vzdelávam v oblasti terapie, či už v krátkodobých kurzoch alebo dlhodobom humanistickom terapeutickom prístupe Gestalt, kde som absolvovala štvorročnú sebaskúsenostnú časť. Momentálne ukončujem postgraduálne štúdium v špecializačnom odbore Klinická psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave. Aktuálne pôsobím v Psychiatrickej nemocnici Prof. Matulaya v Kremnici, kde sa venujem témam úzkostí, depresívnych stavov väčšinou dospelých pacientov, ktorí trpia psychózou. Mám bohaté skúsenosti z oblasti klinickej psychológie, ktorej sa venujem 10 rokov. 

Tieto služby vám prináša

Diagnose.me
© 2024 Diagnose.me
Všetky práva vyhradené.


Zásady ochrany osobných údajov
Podmienky používania
Verejný prísľub pre klientov NN
Nastavenia cookies