Soňa Devečka Gorušová

Soňa Devečka Gorušová

Psychologička

Soňa Devečka Gorušová je skúsenou psychologičkou, ktorá sa venuje najmä klinickej psychológii, detskej psychológii a oblasti vzdelávania a výchovy. Má bohaté skúsenosti v oblasti sebarozvoja, krízovej intervencie a poskytuje poradenstvo pre rodiny v kríze.

Expertíza:
krízová intervencia, psychoterapia, pomoc rodinám v kríze, práca s deťmi,

Dĺžka praxe:
10 rokov

O mne

Po skončení magisterského štúdia na Masarykovej univerzite v Brne absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského postgraduálne štúdium v odbore Klinická psychológia. Od roku 2018 je frekventantkou psychoterapeutického kurzu Gestalt, kde má za sebou štvorročnú sebaskúsenostnú časť. Po štúdiu absolvovala dvojročný kurz krízovej intervencie zameraný na telefonickú intervenciu a neskôr pracovala vo viacerých neziskových organizáciách v oblasti pomoci rodinám v kríze. Od roku 2012 pracuje ako psychologička v zdravotníctve a aktuálne už ôsmy rok pôsobí v Psychiatrickej nemocnici Prof. Matulaya v Kremnici.

Tieto služby vám prináša

Diagnose.me Copyright © Diagnose.me 2023. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov
Podmienky používania
Verejný prísľub pre klientov NN
Nastavenia cookies

  • NN Životná poisťovňa, a.s.
  • NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
  • www.nn.sk