Monika Martinezová

Monika Martinezová

Životná koučka

Vzdelanie v odbore sociálna práca som dosiahla na Univerzite Komenského v Bratislave. Okrem toho som absolvovala rôzne nadstavbové doplnkové výcviky a vzdelávacie programy. Z nich vyberám: Tréning komunikačných zručností, Kurz pre prácu s obeťami násilia, Kurz pre individuálnu prácu s klientom pri asistovaných kontaktoch (2015), Výcvik v krízovej intervencii v rozsahu 200 hod (2016), Výcvik v terapeutickej metóde Traumatic incident reduction (2019), Výcvik Akreditovaný supervízor v rozsahu 240 hod (2020 – 2021). V súčasnosti vediem linku dôvery, ktorá má celoštátnu pôsobnosť a poskytuje telefonické a emailové poradenstvo 24 hod 7 dní v týždni.

Expertíza:
Poradenstvo v rôznych oblastiach života - partnerské, rodinné a iné vzťahové problémy osobnostné problémy, osobnostný rozvoj, poruchy osobnosti, ako aj v ťažko riešiteľných naliehavých životných situáciách, resp. v akútnych krízach, krízová intervencia.

Dĺžka praxe:
21 rokov

O mne

Od roku 2000 sa venuje práci s klientom, či už dištančnou formou alebo osobným kontaktom v „teréne“. Má dlhoročné skúsenosti z práce na telefonických linkách pomoci pre rôzne cieľové skupiny klientov - deti a mladí ľudia, obete násilia, týrané ženy, ľudia so psychickými problémami. Spolupracovala na viacerých projektoch, ktoré sa orientovali na pomoc klientom v rôznych ťažkých životných situáciách. Od roku 2015 je členkou tímu krízovej intervencie Modrý anjel.

Tieto služby vám prináša

Diagnose.me
© 2024 Diagnose.me
Všetky práva vyhradené.


Zásady ochrany osobných údajov
Podmienky používania
Verejný prísľub pre klientov NN
Nastavenia cookies