Janette Šimková

Janette Šimková

Vzťahová koučka

Janette Šimková je skúsenou koučkou s viac ako 15 ročnou praxou v oblasti životného, osobnostného aj vzťahového rozvoja. Je autorkou viacerých sebarozvojových kníh a pravidelne publikuje články v rôznych renomovaných magazínoch. Jej odborné poradenstvo je založené najmä na rovnocennom partnerstve medzi koučom a klientom, ľudskom prístupe a práci s emóciami.

Expertíza:
Vzťahový koučing, párové a manželské poradenstvo, životný koučing

Dĺžka praxe:
15 rokov

O mne

Osobnému rozvoju sa venujem od roku 2008. Absolvovala som intenzívny tréningový program Results Coaching Systems akreditovaný Medzinárodnou federáciou koučov (ICF) a som certifikovanou koučkou RCS. Modelu pre koučing párov a rodiny som sa učila u jednej z najlepších súčasných koučiek na svete – Dr. Marilyn Atkinson, PhD., ktorá je medzinárodne uznávanou školiteľkou koučov. Absolvovala som certifikovaný tréning Family and couples coaching od Erickson College International a som absolventkou dvojročného psychologického výcviku Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch pod vedením odborného garanta prof. Antona Heretika. Som aktívnou členkou Európskej rady pre koučovanie a mentorovanie EMCC Czechia&Slovakia a zároveň som držiteľkou európskej koučovacej akreditácie „senior practitioner“ EIA EMCC Global.

Vo svojej praxi sa venujem najmä životnému a vzťahovému koučingu a počas môjho dlhoročného pôsobenia som pomohla stovkám klientov v osobnostnom, pracovnom ale aj vzťahovom rozvoji. Svojich klientov a klientky vyzývam k tomu, aby premýšľali o svojom pohľade na svet – aké sú ich hodnoty, odkiaľ berú zmysel života a aký je ich vzťah k dôležitým existenciálnym otázkam, ako je napríklad sloboda a zodpovednosť.

Tieto služby vám prináša

Diagnose.me
© 2024 Diagnose.me
Všetky práva vyhradené.


Zásady ochrany osobných údajov
Podmienky používania.
Verejný prísľub pre klientov NN
Nastavenia cookies