Personalizovaná onkológia

Pomocou molekulárno-diagnostickej analýzy nádorového tkaniva alebo krvi vieme identifikovať génové mutácie a odporučiť najlepšie dostupné cielené terapie. Výstupom diagnostického testu je zoznam účinných látok na danú mutáciu nádorového ochorenia. Vďaka cielenej terapii sa môžete vyhnúť nepotrebnej a neúčinnej liečbe a namiesto toho si nechať vypracovať liečbu presne špecifikovanú na váš typ rakoviny.

Postupujte podľa nasledovných krokov:

1.

Vyplňte krátky formulár, v ktorom uvediete typ nádorového ochorenia.

2.

Čoskoro sa vám ozveme s dodatočnými otázkami o vašom zdravotnom stave.

3.

Postaráme sa o prevoz vzorky tkaniva alebo krvi do laboratória.

4.

Do 21 dní od doručenia vzorky do laborátoria obdržíte personalizovaný posudok.

Pre koho je test určený?

Diagnostický test je určený pre pacientov, ktorí majú diagnostikované malígne nádorové ochorenie hrubého čreva, prsníka alebo prostaty a ich výkonnostný stav ECOG je na škále medzi 0–2 (skóre označujúce ako je pacient schopný fungovať a vykonávať každodenné činnosti).

Test je určený na získanie všetkých dostupných informácií o účinnosti potenciálnej liečby, ktoré môžu pomôcť vášmu ošetrujúcemu onkológovi správne nastaviť chemoterapiu, rádioterapiu alebo chirurgický zákrok. Pre vykonanie testu je potrebné mať k dispozícii vzorku nádorového tkaniva (alebo krvi) a histologický a/alebo patologický rozbor tejto vzorky.

Analýza a cielená liečba

Existuje viacero rakovinových génov. V každom nádore sa vyskytuje 1 až 8 z nich. Pre nastavenie najvhodnejšej cielenej terapie je potrebné tieto gény konkrétne identifikovať. Zo vzorky nádoru sa v laboratóriu extrahuje DNA a analyzuje sa na až 600 najdôležitejších rakovinových génov.

Po molekulárnej analýze vám odporučíme najlepšie a najvhodnejšie dostupné cielené terapie na svete. Na základe výsledkov tiež identifikujeme a klasifikujeme súčasné klinické štúdie zamerané na konkrétne génové mutácie vášho nádoru.

Chemoterapia vs. cielená terapia

Tradičná chemoterapia obvykle zabíja všetky rýchlo sa deliace bunky v tele narušením bunkového delenia. Cielená terapia sa zameriava na špecifické molekuly potrebné na rast a progresiu nádoru. Primárnym cieľom cielenej terapie je bojovať proti rakovinovým bunkám s väčšou presnosťou a s menej vedľajšími účinkami.

Diagnose.me spolu s našimi partnermi: Circulogene (US) a Oncompass Medicine (CH) ponúka nielen molekulárnu diagnostickú analýzu, ale aj onkologické poradenstvo – medzinárodní onkologickí odborníci vám vysvetlia výsledky vašich testov a všetky odporúčania a liečbu budú konzultovať s vašim ošetrujúcim lekárom.