Alica Barteková

Alica Barteková

Životná koučka

O mne

Alica Barteková je certifikovanou životnou koučkou, ktorá sa vo svojej praxi sústreďuje najmä na zdravé vzťahové väzby, sebalásku a silu prítomného okamihu. Ako absolventka viacerých celosvetovo uznávaných kurzov nadobudla bohaté vedomosti, vďaka ktorým svojich klientov sprevádza pri osobnostnom aj vzťahovom rozvoji.

 

Koučovaniu sa venujem od roku 2021, kedy som ukončila štúdium „Life koučing“ na Business Coaching College. Od roku 2023 som aj lektorkou Prvej pomoci za duševné zdravie pre Ligu za duševné zdravie

Síce som pôvodne vyštudovala ekonómiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a v minulosti som pracovala v oblasti marketingu, obchodu a ľudských zdrojov, po tom ako som zažila silu koučingu na vlastnej koži, som zatúžila venovať sa mu viac. Ako životná koučka sprevádzam klientov životnými témami a vo svojej praxi sa zameriavam najmä na zdravé návyky, sebalásku a osobnostný rozvoj.

Pri práci využívam aj koncepciu mindfulness, čo v preklade znamená všímavosť alebo sila prítomného okamihu. Som absolventkou výcviku MBSR – Mindfulness based stress reduction, celosvetovo certifikovaného programu na zníženie stresu a taktiež som absolvovala ročný výcvik „Práca s rodinou a vzťahová väzba“ v Coachingplus, ktorý mi okrem zážitkovej sebaskúsenosti v skupine dal veľa vedomostí o vzťahovej väzbe, ktorú považujem za dôležitý aspekt všetkých vzťahov v živote.

V roku 2023 som sa pridala k projektu EduCoach, kde koučujem študentov stredných a vysokých škôl, pretože verím, že študenti a mladí ľudia sú naša budúcnosť.

Expertíza

životný koučing, vzťahové väzby, stres, mindfulness

Dĺžka praxe

2 roky