Daniela Pikulová

Daniela Pikulová

Psychologička

 

V individuálnej práci s klientom sa zameriava predovšetkým na spracovanie emócií, vzťahové problémy a životné smerovanie. Venuje sa práci s mladými ľuďmi, poradenstvu pri výchovných problémoch a zároveň poskytuje psychologickú podporu rodičom detí so vzácnymi genetickými poruchami.

O mne

Svoju akademickú dráhu som začala na Fakulte manažmentu UK v Bratislave, kde bol mojou špecializáciou manažment ľudských zdrojov. Môj záujem o psychológiu však neutíchal, a tak som v štúdiu pokračovala na Filozofickej fakulte Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, na odbore Psychológia.

Už počas štúdia som začala pracovať v Domove sociálnych služieb Most, ktorý sa venuje ľuďom s chronickými duševnými poruchami. Neskôr som pôsobila ako psychologička v Domove sociálnych služieb Sibírka, ktorý sa venuje ľuďom s kombinovaným zdravotným znevýhodnením odkázaným na celodennú starostlivosť. Práve tu sa moja pozornosť obrátila na ich rodiny, ktoré čelia mnohým problémom. Doteraz vediem skupinu mladých rodičov, ktorým sa narodili deti so vzácnymi genetickými poruchami.

Zároveň som absolventkou psychoterapeutického výcviku v Integratívnej psychoterapii v Českej republike a minulý rok som ukončila medzinárodne certifikovaný koučingový výcvik Gestalt Essence.
V súčasnosti už piaty rok pôsobím ako psychologická poradkyňa a popri tom pracujem ako školská psychologička pre prvú a zatiaľ jedinú základnú školu Marie Montessori na Slovensku.

Expertíza

práca s emóciami, vzťahové problémy, životný koučing, práca s deťmi a mladými ľuďmi, poradenstvo pri výchovných problémoch

Dĺžka praxe

6 rokov