try_me_aida
Hedvika Puškášová

Hedvika Puškášová

Psychoterapeutka

 

Expertiza: vztahy, práce nebo studium, závislosti, úzkosti a obavy, nepříjemné nálady, obtížné životní situace a závažná onemocnění.

O mně

Momentální situace nás nutí se neustále přizpůsobovat. Nabízím bezpečný prostor, pochopení a bezpodmínečné přijetí, léčivou sílu terapeutického vztahu. Čas pro vyjádření emocí, respektující, nehodnotící přístup a postupnou změnu. Tempo změny určujete vy. Dokážu vám pomoci i s bolestivými situacemi při ztrátě milované osoby. Každý neseme své břímě bolesti, tajemství, svá hluboká zranění, nejistoty, strachy, své touhy, radosti, svá zoufalství, a já jsem vděčná za možnost doprovázet lidi napříč životní cestou, v okamžiku zrození i v čase umírání.

Odbornost

Mám vzdělání na psychoterapeutický výcvik v individuální, párové a rodinné terapii (plánované ukončení 2022). Mgr. obor Sociální politika a sociální práce FHS UK Praha (2003). Státní profesní zkouška Poradce pro pozůstalé (2018). Kvalifikace v pomaturitním studiu obor Porodní asistentka (1993).